Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μαθητικά δρομολόγια

Μεταφορές μαθητών

Μεταφορές μαθητών

Οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν προσφορές ανά δρομολόγιο, οι οποίες πρέπει να είναι σε κλειστό φάκελο ο οποίος να φέρει το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερομένου, μέχρι και την Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 14:00π.μ. στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η αποσφράγιση των προσφορών παρουσία των ενδιαφερομένων.

Τα δρομολόγια μπορούν να τροποποιούνται, καταργούνται, συγχωνεύονται, επεκτείνονται ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

Παρακαλούμε για τα κάτωθι δρομολόγια:

Διαδρομή

Σχολικό Συγκρότημα

Αριθμός Μαθητών

Χιλιόμετρα

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

1. Ζόλα – Άγιος Σώστης – Ζόλα – Άγιος Σώστης (πρωί – μεσημέρι, ανταπόκριση στο λεωφορείο) Δημοτικά & Γυμνάσια Αργοστολίου

7

7,5

27,90

2. Ζόλα – Άγιος Σώστης (μεσημέρι – απόγευμα, ανταπόκριση στο λεωφορείο) Γυμνάσια Αργοστολίου

3

2,5

19,40

3. Γύρος Λάσσης (θέση Πινιατώρου) – 6οΔημοτικό Αργοστολίου (μεσημέρι -απόγευμα) 2ο Γυμνάσιο Αργοστολίου

2

3,5

20,00

4. Γύρος Λάσσης (θέση Πινιατώρου) – 6οΔημοτικό Αργοστολίου (πρωί – μεσημέρι) 6ο Δημοτικό Αργοστολίου

1

3,5

20,00

5. Χαβριάτα – Ληξούρι 1οΔημοτικό Ληξουρίου

3

7,5

24,00

6. Κολυμβητήριο Αργοστολίου – 5ο Δημοτικό – Κολυμβητήριο Αργοστολίου – 5ο Δημοτικό 4ο Δημοτικό

4+2

6

26,00

email