Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος

ΠΕ Κεφαλληνίας

ΠΕ Κεφαλληνίας

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος σε χύδην μορφή και συσκευασμένου σε πλαστικούς σάκους (CPV: 44113620-7, NUTS: GR223)».

Οι Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας & Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκηρύσσουν την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος ως εξής :

  • Σε χύδην μορφή υλικού κατά 80% του συνολικής προμηθείας το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για άμεσες ανάγκες του Εθνικού & Επαρχιακού Δικτύου ( αποκατάσταση εκτεταμένων βλαβών, ζυμώσεις, ερπυσμού εδάφους ) για το έτος 2015.
  • Συσκευασμένο σε πλαστικούς σάκους των 25 ή 30 κιλών, κατά 20% της συνολικής προμήθειας το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για βλάβες μικρότερου μεγέθους στο Εθνικό & Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο για το έτος 2015.

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι ανά κιλό συμπεριλαμβανομένου του κόστους μεταφοράς – παράδοσης στις αποθήκες μας (Κούταβος – Αργοστόλι) και των αναλογούντων φόρων (ΦΠΑ 23 %). Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι μέχρι του ποσού των 24.600,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και θα επιλεγεί η προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολό της.

Οι ποσότητες των παραπάνω υλικών θα παραληφθούν από την αρμόδια ειδική επιτροπή παραλαβής.

Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούμε όπως μέχρι τη Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 09:00 π.μ. να υποβάλετε την προσφορά σας στην Υπηρεσία μας ενυπογράφως αρχικά με τηλεομοιοτυπία και εν συνεχεία να την αποστείλετε ταχυδρομικώς σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος – Να μην αποσφραγιστεί από τη Γραμματεία».

Εκτιμώμενος χρόνος πληρωμής: δύο (2) μήνες από την προσκόμιση των αντίστοιχων τιμολογίων.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες δίδονται στο
τηλ: 26713.60589, φαξ: 26710.28078, ηλ. ταχυδρ. tm_promithion [dot] kef [at] pin [dot] gov [dot] gr, τμήμα προμηθειών της Π.Ε. Κεφαλληνίας, Διοικητήριο, Αργοστόλι, Τ.Κ. 28 100, Κεφαλονιά.

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

email