«Σημαντικές αποφάσεις για δύο (02) έργα στην Κεφαλονιά»

Εργάτες

Εργάτες

Σε διαδοχικές συσκέψεις, που έγιναν με την ευκαιρία της παρουσίας του Περιφερειάρχη στην Κεφαλονιά, ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις για την έναρξη και την ολοκλήρωση μιας σειράς έργων υποδομής.

Συγκεκριμένα:

1. Διάνοιξη νέου δρόμου από το Αεροδρόμιο μέχρι το μεσαίο Κόμβο του δρόμου της Κρανιάς. Αποφασίστηκε η ταχύτατη ολοκλήρωση της μελέτης, ώστε το έργο να χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

2. Αναβάθμιση εισόδου Αεροδρομίου (κατασκευή πεζοδρομίων, ηλεκτροφωτισμός κ.λ.π.). Αποφασίστηκε η άμεση έναρξη της εκτέλεσης του έργου, με μερική τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου, δόθηκαν οι σχετικές εντολές στην Τεχνική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας και στον ανάδοχο.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

email