Συνεδρίαση της ΠΕΔ.ΙΝ υπό την προεδρεία του Δημάρχου Κεφαλλονιάς

ΠΕΔΙΝ

ΠΕΔΙΝ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης , Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Iovίωv Νήσων σε συνεδρίαση την Δευτέρα 27 Απριλίου 2015 και ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Κεφαλλονιάς, στο Αργοστόλι, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

2. Λογιστική Υποστήριξη της ΠΕΔ-ΙΝ.
Εισηγήτρια: Γεωργία Αιβιτσάνου, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

3. Λειτουργία Ταμειακής Υπηρεσίας ΠΕΔ-ΙΝ.
Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Προϊστάμενος Τμήματος Ανάπτυξης και Προγραμματισμού της ΠΕΔ-ΙΝ

4. Κατάταξη προσωπικού ΠΕΔ-ΙΝ.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

5. Εκπόνηση Ερευνητικού Προγράμματος «Τοπική Αυτοδιοίκηση και Μέσα Ενημέρωσης στην Ψηφιακή Εποχή»
Εισηγητής: Γιώργος Κρεμμύδας, Υπεύθυνος Γραφείου Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης ΠΕΔ-ΙΝ.

6. Ενημέρωση του Δ.Σ. για. την τελική εκδήλωση του Προγράμματος OTRIONS, που συνδιοργάν(οσε η ΠΕΔ-ΙΝ στην Κέρκυρα στις 27/03/2015. Εισηγητής: Αθανάσιος Πετούσης, Ειδικός Σύμβουλος ΠΕΔ-ΙΝ.

7. Σύσταση Δικτύου Έρευνας και Τεκμηρίωσης της ΠΕΔ-ΙΝ.
Εισηγητής: Γιώργος Κρεμμύδας, Υπεύθυνος Γραφείου Έρευνας, Τεχνολογίας και }
Ανάπτυξης ΠΕΔ-ΙΝ.

8. Ενημέρωση του Δ.Σ. για τη συμμετοχή της ΠΕΔ-ΙΝ στο Πρόγραμμα PREMISE – PREvention Measures Improving Seismic resilience (μέτρα πρόληψης για την βελτίωση της σεισμικής ανθεκτικότητας). Εισηγητής: Αθανάσιος Πετούσης, Ειδικός Σύμβουλος ΓΙΕΔ-1Ν.

9. Αίτημα συμμετοχής της Γ1ΕΔ-ΙΝ στο 2ο Φεστιβάλ Λευκαδίτικης Γαστρονομίας 27-28/06/2015.
Εισηγητής: Αθανάσιος ΓΙερδικάρης, Αντιδήμαρχος Αευκάδας, μέλος ΔΣ ΠΕΔ-ΙΝ.

10. Προγραμματισμός παρεμβάσεων ΠΕΔ-ΙΝ σε θέματα Παιδείας Εισηγητής: Γιώργος Κρεμμύδας, Υπεύθυνος Γραφείου Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης ΠΕΔ-ΙΝ.

11. Ορισμοί εκπροσώπίον σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς. Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ.

12. Λοιπά θέματα.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

Αλέξανδρος Παρίσης

Δήμαρχος Κεφαλλονιάς

email