Συνεδρίαση του Τοπικού Σ.Τ.Ο του Δήμου Κεφαλλονιάς

Πολιτική Προστασία

Πολιτική Προστασία

Αύριο Τετάρτη 1η Απριλίου 2015 και ώρα 10.00 π.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου, θα συνεδριάσει το Τοπικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) του Δήμου Κεφαλλονιάς, με τα παρακάτω θέματα:

  • Ενημέρωση των μελών για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από κάθε είδους καταστροφή.
  • Συντονισμός ενεργειών σε τοπικό επίπεδο για την αντιμετώπιση κινδύνων από τις δασικές πυρκαγιές περιόδου 2015.

Ο Α/Δήμαρχος

Σπυρίδων Ματιάτος

Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας

email