Συνεδριάζει 1η & 2η Δεκεμβρίου το Περιφερειακό Συμβούλιο

Συνεδρίαση ΠΙΝ

Συνεδρίαση ΠΙΝ

Συνεδρίαση το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές Ποταμού) και την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2012 την ίδια ώρα προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

Σάββατο 1η Δεκεμβρίου

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση  Πρακτικών της 10ης/2012, 20ης/2011, 21ης/2011, 22ης /2011   συνεδρίασης του Περιφερειακού  Συμβουλίου  Ιονίων  Νήσων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος  του Περιφερειακού  Συμβουλίου  Ιονίων  Νήσων.

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση  έκθεσης  αποτελεσμάτων   εκτέλεσης   του  Προϋπολογισμού εσόδων  – εξόδων  Περιφέρειας   Ιονίων  Νήσων του  3ου  τριμήνου  οικονομικού έτους 2012.

Εισηγητής: Ο  Περιφερειάρχης  Ιονίων Νήσων  κ. Σπυρίδων Σπύρου

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση  10ης   τροποποίησης  Προϋπολογισμού   οικονομικού  έτους  2012  Περιφέρειας  Ιονίων  Νήσων.

Εισηγητής: Ο  Περιφερειάρχης  Ιονίων Νήσων  κ. Σπυρίδων Σπύρου

ΘΕΜΑ 4ο: Απολύσεις   Δημοσίων  Υπαλλήλων  στο  στενό   και  ευρύτερο   Δημόσιο  Τομέα.

 Εισηγητής Ο  Περιφερειακός  Σύμβουλος  κ. Δημ. Καρύδης.

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση  σκοπιμότητας  υποβολής  πρότασης  της  Π.Ι.Ν για ένταξή  στο  ΕΣΠΑ  της πράξης « Τουριστική   Προβολή   Π.Ι.Ν  για  το έτος  2013» και  του   τεχνικού  δελτίου  της.

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης  Ιονίων Νήσων  κ. Σπυρίδων Σπύρου.

ΘΕΜΑ 6ο :Συγκρότηση Επιτροπής του άρθρου 13 του ΠΔ 242/1996

Εισηγητής: Ο  Περιφερειάρχης  Ιονίων Νήσων  κ. Σπυρίδων Σπύρου

ΨΗΦΙΣΜΑ

Ψήφισμα διαμαρτυρίας ενάντια στην υποβάθμιση της Ιθάκης.

Εισηγήτρια :Η Θεματική  Αντιπεριφερειάρχης  κα  Σαρδελή   Σμαραγδούλα

Και την Κυριακή 2η Δεκεμβρίου

ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση  απολογισμού  πρώην   Νομαρχιακών  Αυτοδιοικήσεων  Οικονομικού έτους  2010.

Εισηγητής: Ο  Περιφερειάρχης  Ιονίων Νήσων  κ. Σπυρίδων Σπύρου

ΘΕΜΑ 2ο : Τροποποίηση των υπ. αρίθμ. 165-11/2012 & 177-12/2012 Αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

Εισηγητές :Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας  κ. Χρήστος – Ηρακλής  Σκούρτης.

ΘΕΜΑ 3ο : Η  υποβάθμιση   της  Ιθάκης  και  των  μικρών   νησιών   της  Π.Ι.Ν  από  το  μνημόνιο   ΙΙΙ  αποτελεί  κα  υποβάθμιση   της  Περιφέρειας  Ιονίων  Νήσων.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Ευστάθιος – Σωτήρης Κουρής.

ΘΕΜΑ 4ο :Παράταση προγραμματικής σύμβασης Π.Ε Κεφαλληνιίας και Δήμου Κεφαλλονιάς ( Παραχώρηση Αυτοκινήτων και  Μηχανημάτων).

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Ευστάθιος – Σωτήρης Κουρής.

ΘΕΜΑ 5ο:Παράταση προγραμματικής σύμβασης Π.Ε Κεφαλληνίας και Δήμου Ιθάκης  ( Παραχώρηση  Μηχανήματος ).

Εισηγητής :Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Ευστάθιος – Σωτήρης Κουρής.

ΘΕΜΑ 6ο :Συζήτηση  και  έκδοση  απόφασης   για  την  ανάκληση  του Π.Δ /110/2012 για  την  κατάργηση   των  Ειρηνοδικείων  Ιθάκης- Ληξουρίου- Λευκίμμης – Παξών- Όρους ( Β. Κέρκυρας) , Απολλωνίων .

Εισηγητής :Ο  Περιφερειακός  Σύμβουλος  κ. Γ. Καλούδης.

ΘΕΜΑ 7ο : Συζήτηση  για  την  οικονομική  κατάσταση   της  Π.Ι.Ν  και  συμπαράσταση    στους  εργαζομένους   υπό  απόλυση   των  ΟΤΑ( Δήμων και  Περιφέρειας  Ιονίων  Νήσων) λόγω  των  τρελών  μνημονιακών   πολιτικών.

 Εισηγητής Ο  Περιφερειακός  Σύμβουλος  κ. Γ. Καλούδης.

ΘΕΜΑ 8ο :Διαδικασία  περιβαλλοντικής  αδειοδότησης  του έργου-δραστηριότητα:Εγκατάσταση και  λειτουργία  αιολικού  σταθμού  συνολικής  ισχύος   10MW  της  ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ  Α.Ε  στη θέση  Ξερακιάς Διλινάτων της  Δημ. Ενότητας  Αργοστολίου- Δήμου  Κεφαλονιάς  – Π.Ε Κεφαλληνίας, σε  εκτός  ορίων   οικισμού   γήπεδο  έκτασης  304.258,00τ.μ. καθώς  και  του  συνοδού έργου  που  αφορά  την  οδοποιία  πρόσβασης  και  διασύνδεσης  με  την  συγκεκριμένη  δραστηριότητα.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Ευστάθιος – Σωτήρης Κουρής.