Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο το Σάββατο

Νικόλαος Ανουσάκης

Νικόλαος Ανουσάκης.(Πηγή φώτο:kefalonianmantata.gr)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, (48η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 24 Noεμβρίου 2012 ημέρα Σάββατο & ώρα 10.30 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΚΕΔΗΚΕ έτους 2012

ΕΙΣ: Πρόεδρος κ. Α. Κωνσταντάκης

2. Έγκριση προϋπολογισμού Ιδρύματος Δημοτικού Γηροκομείου οικ. έτους 2013 .

ΕΙΣ: Πρόεδρος κ. Γ. Αποστολάτος

3. Επαναφορά ξενώνα Αγίας Ευφημίας στο Δήμο Κεφαλλονιας από ΚΕΔΗΚΕ.

ΕΙΣ: ΕΙΣ: Πρόεδρος ΚΕΔΗΚΕ κ. Κωνσταντάκης.

4. Ανάληψη χρημάτων από το λογαριασμό του κληροδοτήματος Θεαγένους Τρομπέτα.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Θεοφιλάτος

5. Αποδοχή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων ( Γ δόση 2012) και κατανομή

αυτού στις σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .

ΕΙΣ: κ. Μ. Κουνάδη – Πρόεδρος Δευτ/θμιας Σχολικής Επιτροπής

6. Καθορισμός τρόπου ελέγχου επιχειρήσεων για το χαραχτηρισμό τους ως εποχιακά λειτουργούντων και σύσταση επιτροπής

ΕΙΣ: Οικονομική Υπηρεσία

7. Αίτηση κ. Λάμπρου Ι. Βαγγελάτου κατοίκου Τ .Κ. Κουρουκλάτων

8. Αίτηση κ. Χριστίνας Τσιμάρα κατοίκου Αργοστολίου

email