Σύσκεψη Απολογισμού των Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης

Σύσκεψη Απολογισμού των Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης

Σύσκεψη Απολογισμού των Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης

Την  Τρίτη 7 Απριλίου 2015, στο Δημαρχιακό Μέγαρο Κεφαλονιάς πραγματοποιήθηκε Σύσκεψη Απολογισμού με θέμα τα Προγράμματα δια βίου Μάθησης του Δήμου.

Της Συσκέψεως προήδρευσε ο Α/Δήμαρχος Παιδείας κ.Ευάγγελος Κεκάτος και συμμετείχαν ο Προϊστάμενος Β’Βάθμιας Εκπαίδευσης κ.Φραγκίσκος Βουτσινάς και οι Υπεύθυνες Καθηγήτριες για τη λειτουργία των προγραμμάτων  κ.Πετρούλα Βαρτελάτου και κ.Αλεξάνδρα Παπαδάτου.

Ο κ.Κεκάτος συνεχάρη εκ μέρους του Δημάρχου κ.Αλέξανδρου Παρίση τις δύο κυρίες για την αποδοτικότητα των προγραμμάτων   και ευχαρίστησε τον κ.Βουτσινά για την άψογη συνεργασία.

Ακολουθεί συνοπτική ενημέρωση για τη λειτουργία των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, 2014 – 2020»

Η έννοια της Διά Βίου Μάθησης βρίσκεται στον πυρήνα των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) εκπροσωπούν με τον πιο αντιπροσωπευτικό τρόπο τους στόχους του Ιδρύματος.

Τα Κ.Δ.Β.Μ. στοχεύουν στην κάλυψη αναγκών, όπως αυτές διατυπώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως “δεξιότητες κλειδιά”, που κάθε Ευρωπαίος Πολίτης πρέπει να κατέχει, ώστε να παρέχεται  δια βίου μάθηση σε όλους τους ενήλικες πολίτες.

Αυτή τη στιγμή λειτουργούν Κέντρα Δια Βίου Μάθησης σε όλους τους Δήμους της Ελλάδας. Στα περισσότερα από 100 προγράμματα των Κ.Δ.Β.Μ. έχουν εκπαιδευτεί μέχρι σήμερα 194.623 πολίτες, εκ των οποίων το 74% είναι γυναίκες. Σε ό,τι αφορά τις ηλικίες των συμμετεχόντων, το 7,5% είναι 15-24 ετών, η μεγάλη πλειοψηφία που φτάνει το 72% είναι 25-54 ετών, ενώ σημαντική είναι η συμμετοχή και στις ηλικίες άνω των 55 ετών, σε ποσοστό 20.6%. Στα 12.349 τμήματα που έχουν δημιουργηθεί μέχρι σήμερα σε όλη τη χώρα, οι απασχολούμενοι (επιστημονικά στελέχη, διοικητικά στελέχη, υπεύθυνοι εκπαίδευσης, κλπ) προσεγγίζουν τις 6.500. Το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων εστιάζεται κυρίως στα προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών και στην πληροφορική.

Η διοίκηση του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης πιστεύει στα οφέλη της διά βίου μάθησης και εργάζεται για την εμπέδωσή της. Είμαστε πεπεισμένοι για το κοινωνικό αποτύπωμα, όλων των έργων της διά βίου μάθησης, όχι μόνο των Κ.Δ.Β.Μ., αλλά και των άλλων προγραμμάτων του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., όπως τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, οι Σχολές Γονέων και το πρόγραμμα “Οδυσσέας”.

Η επόμενη μέρα για τα Κ.Δ.Β.Μ. έρχεται με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» που αποτελεί ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων.

Ο σχεδιασμός, προγραμματισμός και υλοποίηση των παρεμβάσεων εκπαίδευσης, απασχόλησης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης αναμένεται να συμβάλει στη μεγιστοποίηση των συνεργειών και της συμπληρωματικότητας τους, καθώς και στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, υποστηρίζοντας το συνολικό όραμα της χώρας για την αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Πρόσθετοι στόχοι για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της νέας Προγραμματικής Περιόδου είναι η αύξηση της συμμετοχής του πληθυσμού, ιδίως των ατόμων που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες ή με λιγότερες ευκαιρίες πρόσβασης στη διά βίου μάθηση, για την ανάπτυξη της προσωπικότητας τους, την ενεργό συμμετοχή στο κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι και τη δημόσια ζωή, καθώς η βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες στο πλαίσιο τυπικών, άτυπων και μη τυπικών δομών, αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης έχει προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ομαλή μετάβαση στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και αναμένει την εξειδίκευση του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, ώστε άμεσα και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, τις αρμόδιες Γενικές και Ειδικές Γραμματείες και τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΕΥΔ), να μπορούνε τα προγράμματα να συνεχίσουν περάσουν προχωρήσουμε στο νέο στάδιο υλοποίησης.

Το πιο ενθαρρυντικό στοιχείο όλων είναι ότι με συστηματικές κινήσεις κλειδιά όπως τα συγκεκριμένα προγράμματα, παρατηρείται εδραίωση της λεγόμενης “κουλτούρας δια βίου μάθησης” και στην Ελλάδα.

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα συνεχίσει το έργο του και θα εξακολουθήσει να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ανάγκες αλλά και το καταγεγραμμένο ενδιαφέρον των πολιτών.

ΔΡΑΣΗ Κ.Δ.Β.Μ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

(ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 -ΙΟΥΝΙΟΣ 2015)

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης  του Δήμου Κεφαλονιάς  ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Απρίλιο του 2013. Η έναρξη των πρώτων εκπαιδευτικών προγραμμάτων Ενηλίκων , -τα οποία υλοποιήθηκαν σε συνεργασία  με το ΙΝ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και χρηματοδοτήθηκαν εξ ολοκλήρου  από  το ΕΣΠΑ 2007-2013-πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 2013 και έως  τις 30 Ιουνίου του 2015 , που θα ολοκληρωθούν τα τελευταία ενεργά τμήματα, ο αριθμός τους θα ανέρχεται στα 85 τμήματα μάθησης. Για τη διεξαγωγή των μαθημάτων εργάσθηκαν και εξακολουθούν να εργάζονται ως ωρομίσθιοι  20 εκπαιδευτές/τριες διαφόρων ειδικοτήτων (Πληροφορικής, Ξένης Γλώσσας, Εικαστικών κα), ενώ επιμορφώθηκαν  1.300  κάτοικοι του νησιού μας, που εντάχθηκαν ως εκπαιδευόμενοι στα  τμήματα αυτά.

Στο σημείο αυτό τονίζεται το γεγονός ότι ήδη έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον εκ μέρους των εκπαιδευομένων για τη συμμετοχή τους σε νέα εκπαιδευτικά προγράμματα μετά  την τουριστική περίοδο.

Δεδομένου, λοιπόν, ότι :

α) μεγάλο μέρος των εκπαιδευομένων έχει ενταχθεί σε προγράμματα που χωρίζονται σε επίπεδα γνώσεων (πχ Βασικά Ιταλικά Αι, Α2 – Η/Υ Ι, ΙΙ κα) και από το Σεπτέμβριο επιθυμούν να ενταχθούν σε επόμενα επίπεδα,

β) έχει εκδηλωθεί μεγάλο ενδιαφέρον τόσο στο Αργοστόλι όσο και στις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες για την υλοποίηση νέων προγραμμάτων και υπάρχει ήδη «πλάνο» για την επόμενη εκπαιδευτική περίοδο, αν υπάρξει συνέχεια του Έργου,

γ) το ΚΔΒΜ Κεφαλλονιάς , παρά τις δύσκολες συνθήκες, (μη επαρκής χώρος στέγασης του Γραφείου του ΚΔΒΜ, αναστολή λειτουργίας για 2 μήνες την περίοδο των σεισμών Ιανουάριος- Μάρτιος 2014, μη διαθεσιμότητα πολλών ειδικοτήτων εκπαιδευτών για μεγάλο χρονικό διάστημα κα), ανταπεξήλθε στους στόχους που τέθηκαν από  το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και κάλυψε τις ανάγκες των εκπαιδευομένων στα τμήματα μάθησης που υλοποίησε την περίοδο λειτουργίας του,

η συνέχιση  της λειτουργίας του ΚΔΒΜ Κεφαλλονιάς , τη δεδομένη χρονική στιγμή, κρίνεται απαραίτητη για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του Έργου και την ομαλή  διεκπεραίωση των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευομένων.

                                

                     ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 53
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ

 

9
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ 9
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΗΣ 6
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΡΟΥ 5
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΕΡΙΣΟΥ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 1
 

              ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 

85

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α1 50 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

 

1
ΒΑΣΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Α1 50 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

ΒΛΑΧΑΤΑ

7

1

 

ΒΑΣΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Α2 50 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2

 

ΙΤΑΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 25 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

ΛΗΞΟΥΡΙ

ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΑ

ΣΑΜΗ

ΔΙΛΙΝΑΤΑ

ΦΑΡΣΑ

10

4

2

2

1

1

 

ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 25 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

ΛΗΞΟΥΡΙ

ΔΙΛΙΝΑΤΑ

ΦΑΡΣΑ

ΣΑΜΗ

ΣΚΑΛΑ

ΜΑΥΡΑΤΑ

ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΑ

 

9

2

1

1

2

2

1

2

ΡΩΣΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

 

25 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 50 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

ΛΗΞΟΥΡΙ

ΠΑΣΤΡΑ

ΠΟΡΟΣ

ΣΚΑΛΑ

ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

ΔΙΛΙΝΑΤΑ

ΣΑΜΗ

 

2

2

2

1

2

1

3

2

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 50 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

ΦΑΡΣΑ

2

1

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ SOCIAL MEDIA

 

25 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 1
ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ 25 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

ΛΗΞΟΥΡΙ

1

1

 

ΑΣΤΙΚΟΙ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ

 

25 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 1
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

25 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 1
ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 25 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 1

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ 50 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 1

 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 50 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

ΔΙΛΙΝΑΤΑ

1

1

 

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 50 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

 

1

2

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 25 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 1
email