Σκέψεις για το νέο Δημοτικό Συμβούλιο

Ανουσάκης - Κεκάτος

Ανουσάκης – Κεκάτος

Με δεδομένο το γεγονός ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελεί τον κορυφαίο δημοκρατικό Θεσμό Διοίκησης του ενιαίου Καλλικρατικού Δήμου, θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητη τόσο η αποτελεσματικότητα, όσο και η σοβαρότητα της λειτουργίας του.

Η εκάστοτε ψηφισμένη Δημοτική Αρχή είθισται να έχει την ευθύνη διοίκησης, άρα και τον πρώτο λόγο, που όμως θα γίνεται πιο ποιοτικός και κατ’επέκταση περισσότερο χρήσιμος για την κοινωνία, όταν φιλτράρεται μέσα από την εποικοδομητική κριτική, απόψεις, σκέψεις και προβληματισμούς των Συναδέλφων της Αντιπολίτευσης.

Τα τέσσερα χρόνια που προηγήθηκαν, έδειξαν για την λειτουργία του συγκεκριμένου θεσμού τα εξής:

–          Η μείζων Αντιπολίτευση δυσκολεύθηκε να κατανοήσει το Εκλογικό αποτέλεσμα, με συνέπεια η συνδρομή της Δικαιοσύνης, μέσω ενστάσεων, να επικυρώσει μεν μία εκλογική αλήθεια (Δήμαρχος : κ.Αλέξανδρος Παρίσης) αλλά κατ’ουσίαν οι Συνάδελφοι του συγκεκριμένου χώρου, την αποδέχθηκαν στο τυπικό της μόνο σκέλος, αλλά ποτέ ουσιαστικά, κωλυσιεργώντας με διάφορα λεκτικά τεχνάσματα και ανούσιες πολυλογίες στην πολύτιμη για το Νησί λειτουργία του Συμβουλίου. Θύματα της τακτικής αυτής, φυσικά βρέθηκαν οι ίδιοι, αφού ο «σοφός λαός» τους έδειξε την «πόρτα» από το νέο Συμβούλιο.

–          Η ελάσσων Αντιπολίτευση επέλεξε το ρόλο του «όχι σε όλα, αφού όμως εξαντλήσω όλα τα αποθέματα πολυλογίας χωρίς λόγο». Αποτέλεσμα της τακτικής αυτής ήταν να μειωθεί κατά 1/3 η αντιπροσώπευση του συγκεκριμένου χώρου στο νέο Συμβούλιο.

–          Απίστευτες σκόπιμες κουραστικές τοποθετήσεις επί τοποθετήσεων , ξανά και ξανά, τα ίδια και τα ίδια, δημιούργησαν ένα πλαίσιο απαξίωσης του θεσμού και μεγάλης υπερκόπωσης στα Μέλη, αλλά και σε όσους παρακολουθούσαν, αφού Συνεδριάσεις 8ωρες, ατυχώς , δεν ήταν σπάνιο φαινόμενο.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.Νίκος Ανουσάκης δικαιούται και με το παραπάνω τα εύσημα που η κοινωνία του απένειμε στις πρόσφατες εκλογές, διότι διαχειρίστηκε ένα Όργανο, του οποίου το 1/4 περίπου των Μελών της Συμπολίτευσης, συχνά αντιπολιτευόντουσαν τον ίδιο τον εαυτόν τους, η δε σύσσωμη Αντιπολίτευση ευθυγραμμιζόταν, μέσες – άκρες στην άποψη του «τίποτε να μην προχωρήσει» και ούτε καν την Καλλικρατική συνένωση δεν αποδεχόταν. Μάλλον ο κ.Ανουσάκης θα καταγραφεί ως ο ιστορικός Πρόεδρος, που ως Νομικός αλλά κυρίως ως υψηλού επιπέδου πολιτικό πρόσωπο, κατάφερε να διεκπεραιώσει  πολύτιμο για το Νησί έργο με τις πλέον αντίξοες πολιτικά συνθήκες.

Είναι βέβαιο, ότι ο «σοφός λαός», με την ίδια ευκολία που απέρριψε όλη την αρνητική για την τουριστική εικόνα, δυσφημιστική προπαγάνδα των para-sites , επιβράβευσε την πολιτική πρόταση του κ.Παρίση και των Συνεργατών του ΚΑΙ για την αποτελεσματική, τη συνεπή και συνεχή προσπάθεια συντονισμού και λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου από τον κ.Ανουσάκη.

Τελειώνοντας λοιπόν, αν ισχύσει η Αρχή «..Μαθαίνω από τα λάθη μου…», είναι βέβαιο ότι το νέο Δημοτικό Συμβούλιο, υπό τον νέο Πρόεδρο θα αποτελέσει κυρίως  ουσιαστικά και δευτερευόντως τυπικά το κυρίαρχο πολιτικό όργανο του Νησιού, η συμμετοχή στο οποίο  θα αποτελεί βαθιά τιμή για όλα τα Μέλη του.

Ευάγγελος Κεκάτος

email