«Τeachers4Εurope»: παρέμβαση της ΕΕ σε παιδιά Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού

ΚΚΕ

ΚΚΕ

Με βάση επίσημη ανακοίνωση, αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Δράσης «teachers4europe 2013-2014», η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, με την υποστήριξη του Γραφείου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, καλεί εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο του προγράμματος επιμόρφωσης δασκάλων «teachers4europe».

Σύμφωνα με την πρόσκληση, στόχος της δράσης είναι -ανάμεσα στα άλλα- «να γίνουν γνωστές και κατανοητές στους εκπαιδευόμενους οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, καθώς και η προσαρμογή των νέων στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον».

Επίσης, στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών είναι: «Να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος προκειμένου να γίνουν οι ίδιοι κοινωνοί της ευρωπαϊκής ιδέας. Να εμπλουτίζουν τις γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών της Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξης Δημοτικού σχετικά με το νέο περιβάλλον, τις ευκαιρίες που παρουσιάζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και τη βελτίωση της συμμετοχής τους ως ενεργοί πολίτες μέσα σε αυτό, σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο. […] Να αποτελέσουν μέλη μιας πανευρωπαϊκής κοινότητας που θα προωθεί και θα ενθαρρύνει πρωτοβουλίες σχετικές με την αξιοποίηση της Ενιαίας Αγοράς και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής τους».

Αποτελεί πρόκληση για τους δασκάλους, τους μαθητές, τις οικογένειές τους, συνολικά το λαό, αυτή η προσπάθεια εξωραϊσμού της ΕΕ και πλύσης εγκεφάλου των μαθητών με τις αντιδραστικές επιδιώξεις της ΕΕ που είναι η ένταση της εκμετάλλευσης των λαών, η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία του κεφαλαίου, η συμμετοχή σε ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις. Με στόχο τη συμβολή και συμμετοχή των ίδιων των νέων στην προώθηση και υποταγή σε αυτούς τους στόχους. Η πρόκληση αυτή είναι ακόμη μεγαλύτερη σήμερα, όπου οι λαοί της Ευρώπης ζουν τη βαρβαρότητα των πολιτικών της ΕΕ, ενώ περισσότερα τμήματα του λαού αντιλαμβάνονται το χαρακτήρα αυτού του ευρωενωσιακού οικοδομήματος, εκδηλώνουν την αντίθεση στην ΕΕ και τους θεσμούς της.

Γι’ αυτό και η κυβέρνηση έχει δώσει βάρος στην υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων με μοχλό και πίεση και την προωθούμενη αξιολόγηση του σχολείου και του εκπαιδευτικού.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός:

• Τι μέτρα θα πάρει ώστε να σταματήσει το εν λόγω πρόγραμμα και όλα τα χρήματα που αφορούν την υλοποίησή του να δοθούν για τις άμεσες ανάγκες των σχολείων της χώρας.

• Ποιο είναι το ύψος του ποσού που θα διατεθεί συνολικά για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού;

Ο βουλευτής

Γιάννης Γκιόκας