Θ.Γαλιατσάτος: Γιατι δεν χρηματοδοτούνται οι ανασκαφές στην Ιθάκη;

Θ.Γαλιατσάτος

Θ.Γαλιατσάτος

Όπως σας είναι γνωστό το Περιφερειακό Συμβούλιο ,με ομόφωνη απόφαση του, παρέτεινε για δεύτερη φορά κατά την διάρκεια της λειτουργίας του την ισχύ της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ι.Ν ,του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού με αντικείμενο :

  • Ø «συμπληρωματικές αρχαιολογικές ανασκαφές για την ανάδειξη του υπάρχοντος προϊστορικού μνημείου (κτίριο με δυο άνδηρα) και για την προστασία και συντήρηση των εκεί ανακαλυφθέντων (ελληνιστικού πύργου, προϊστορικού φρέατος και προϊστορικής κρήνης και κυκλώπειου οχυρωματικού τείχους) στον αρχαιολογικό χώρο Αγίου Αθανασίου (σχολή Ομήρου) καθώς επίσης καθαρισμός, συντήρηση , σχεδίαση, φωτογράφηση και αρχειοθέτηση σε Η/Υ των ευρημάτων αρχαιολογικών ανασκαφών στην Β. Ιθάκη (1994-2009)»

Η παράταση για την εκτέλεση της σύμβασης λήγει στις 30/06/2013.

Παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη παρέλθει τρείς μήνες από την τελευταία παράταση και δέκα  πέντε μήνες  από την προηγούμενη, εντούτοις το έργο δεν άρχισε να υλοποιείται λόγω μη υπογραφής της σχετικής εντολής χρηματοδότησης του.

ü Επειδή η συνέχιση του ανασκαφικού έργου στην Ιθάκη είναι μείζονος σημασίας

ü Επειδή ο χρόνος εκπνέει και ο κίνδυνος οριστικής ματαίωσης του έργου είναι πλέον ορατός

ü Επειδή στο χρονικό διάστημα που έχει προηγηθεί έχουν ικανοποιηθεί όλες οι γραφειοκρατικές «απαιτήσεις»  της ΥΔΕ

ü Επειδή η συνεχιζόμενη καθυστέρηση προσλαμβάνει χαρακτηριστικά έλεγχου σκοπιμότητας από την συγκεκριμένη υπηρεσία σε βάρος της ομόφωνης απόφασης του Π.Σ

Σας καλούμε να απαντήσετε:

  • Σε ποια φάση βρίσκεται η υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης;
  • Τι προτίθεσθε να πράξετε για την άμεση έναρξη της χρηματοδότησης του έργου;
  • Πως θα αποτρέψετε τώρα αλλά και στο μέλλον την παράνομη και αντιδεοντολογική εμπλοκή της συγκεκριμένης υπηρεσίας (ΥΔΕ) σε θέματα σκοπιμότητας των αποφάσεων του Π.Σ, και τον περιορισμό της στον ουσιαστικό έλεγχο νομιμότητας αυτών;
email