Θ.Γαλιατσάτος: Γιατί δεν επιδοτούνται τα προϊόντα των νησιών του Ιονίου κ.Σπύρου;

Θ.Γαλιατσάτος

Θ.Γαλιατσάτος

Για το τεράστιας οικονομικής και κοινωνικής σημασίας θέμα της μείωσης των συντελεστών του ΦΠΑ στα Ιόνια, όπως ισχύει στο Αιγαίο, η αποτελεσματικότητα σας είναι ένα μεγάλο μηδενικό, παρά την αμέριστη συμπαράσταση ολόκληρου του Περ. Συμβουλίου.

Όμως:

Στις 14/6/2011 οι υφυπουργοί Κουτσούκος και Σαχινίδης συνυπέγραψαν απόφαση για την χρηματοδότηση μελετών, έργων επιδοτούμενων ενεργειών κατάρτισης και μέτρων τεχνικής βοήθειας για παραγωγούς επιλεγμένων καλλιεργειών των νησιών του Αιγαίου, πλην Κρήτης και  Εύβοιας. Το ετήσιο ύψος επιδοτήσεων ανέρχεται στα 19 Εκατομμύρια Ευρώ!

Γιατί τα Ιόνια Νησιά δεν συμπεριλαμβάνονται;

Η ΠΙΝ και οι κάτοικοι των νησιών μας χάνουν την μία ευκαιρία πίσω από την άλλη.

Οι ευθύνες σας είναι μεγάλες για αυτήν την εξέλιξη.

Σας επερωτώ κατά συνέπεια:

Πως σκέπτεσθε να αντιμετωπίσετε την δυσμενή αυτή εξέλιξη;

Έχετε κάποιο σχέδιο και πρόγραμμα ενεργειών που να στοχεύει στην ανάταξη της θέσης των Ιονίων και στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στα πλαίσια της νησιωτικής Ελλάδος;

email