Το «Ραυτοπούλειο» αποτελεί συστατικό στοιχείο του Γυμνασίου Μεσοβουνίων

«Ραυτοπούλειο»

«Ραυτοπούλειο»

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ-ΚΙ θεωρεί ότι το «Ραυτοπούλειο» οικοδόμημα (παλαιό σχολείο) αποτελεί συστατικό στοιχείο του Γυμνασίου Μεσοβουνίων, το οποίο πρέπει να θωρακιστεί αντισεισμικά και να αξιοποιηθεί για το λόγο που έχει καθορίσει ο κληροδότης του, δηλαδή για την εκπαίδευση των μαθητών της περιοχής. Το να ζητά η τοπική κοινότητα Μεσοβουνίων τα κλειδιά του κτιρίου προκειμένου να ικανοποιήσει κάποιες δικές της ανάγκες δημιουργεί πρόβλημα, όταν αυτό γίνεται σε μόνιμη βάση. Κατ’ αρχάς, σύμφωνα με τον νόμο 1566/85/παράγραφος 3, τα σχολικά κτίρια που δεν χρησιμοποιούνται για στέγαση σχολείων (χωρίς να διευκρινίζεται αν μιλάμε για μόνιμη ή προσωρινή μη χρήση) ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ …ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ για χρήσεις κοινής ωφέλειας… υπό τον όρο της διατήρησης του διδακτηρίου για τον σκοπό που προορίζεται. Το παλαιό κτίριο ήταν και είναι διδακτήριο (δεν έχει αποχαρακτηριστεί) από τη στιγμή που προσωρινά (και όχι μόνιμα) δεν λειτουργεί ως διδακτήριο και δεν μπορεί να λειτουργήσει ως κάτι άλλο σύμφωνα με την επιθυμία του διαθέτη. Τα παραπάνω επικαιροποιούν παλιότερες θέσεις της ΕΛΜΕ-ΚΙ, σύμφωνα με τις οποίες διεκδικούσαμε επιπλέον αναγκαίους χώρους για το σχολικό συγκρότημα και δεν διαπραγματευόμασταν τον περιορισμό των χώρων σε βάρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Είναι πολύ αμφίβολο αν το κτίριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την Τ.Κ Μεσοβουνίων για την έστω και προσωρινή ικανοποίηση δικών της αναγκών. Από τη στιγμή που το σχολείο παραμένει σχολείο – έστω κι αν προσωρινά δεν λειτουργεί ως τέτοιο – δεν συνηθίζεται να δίνονται τα κλειδιά στους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων!

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ-ΚΙ γνωστοποιεί ότι το σχολείο χρησιμοποιεί δυο αίθουσες στο παλιό διδακτήριο – όχι, φυσικά, για διδασκαλία και χωρίς να επιτρέπεται η είσοδος μαθητών – προκειμένου να αποθηκεύονται βιβλία και υλικό του σχολείου-και τούτο, διότι το σχολείο δεν διαθέτει άλλους χώρους. Νομίζουμε ότι είναι αυτονόητο το δικαίωμα χρήσης εκ μέρους του σχολείου. Το ΔΣ της ΕΛΜΕ-ΚΙ, βεβαίως, έχει εκφράσει την άποψη ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει εκπαιδευτική σχολική χρήση, παρότι το κτίριο έχει κριθεί πρόσφατα «πράσινο» από συνεργείο που το επισκέφθηκε μετά από τους περσινούς σεισμούς, διότι παλαιότερη έκθεση το χαρακτήριζε ακατάλληλο. Την ευθύνη για την αποκατάσταση την έχει η εκάστοτε κυβέρνηση και οι τοπικές διοικήσεις και η ευθύνη αυτή δεν υλοποιείται με αφαίρεση της κυριότητας του σχολείου από τους φυσικούς και νόμιμους κατόχους του. Νομίζουμε ότι η προτεραιότητά μας για τη χρήση του κτιρίου δεν πρέπει να αμφισβητείται εκ μέρους του Δήμου Κεφαλονιάς.

Για το ΔΣ της ΕΛΜΕ-ΚΙ

Ο Πρόεδρος Ο Οργανωτικός Γραμματέας
 

Γεωργόπουλος Διονύσης

 

Φαρακλός Βαγγέλης

email