Μποτζόρνο σας καλόνε μήνα να έχετε!

Αίνος

Αίνος

Σιαχτείτε έρκεται χειμώνας βαρύς!

Ανάψτε φωτιές να πυροθείτε θα κάμει οργιό εφέτος!

Έδεπα ελόγου θα κάμω κάμποσους σάρτους έδεπα μέσα τσους αγρούς κ ότα ξεστελιάσω τα κούκαλα μου θα μαζωχτώ όπως χαλέπεδο!

Να βγάλω κ εγώ το χειμώνανε κ να κάθομε έδεπα μαζί σας να σας παρλάρω!

Τόμου σας τα είπα κ σήμερα πηαίνω να με φάνε ούλα εφκειά τα μπαμπάγια όπου παρακάλεσε κ εφκειός ο φίλος μου ο σιορ Σταυράκης…

να σιαχτείς να με πας τσους ντοτόρους να με πιλαλάς από τσις ευχές οπού μου έδωκες, εσύ θα τη πλερώσεις έγνοια σου κ θα σου ράψω καλή αλλαξιά!

email