«Χειροτεχνικό Κέντρο Ιονίου»

«Χειροτεχνικό Κέντρο Ιονίου»

«Χειροτεχνικό Κέντρο Ιονίου»

Η «Συναδελφική Κομπανία» την Παρασκευή, 18/12/2015 και ώρα 5 μ.μ. εγκαινιάζει την πρώτη Έκθεση έργων τέχνης, χειροτεχνίας και οικοτεχνίας, στην αίθουσα του ισόγειου του Επιμελητήριου.

Η αίθουσα επισκευάστηκε, από τις ζημιές που υπέστη από τον σεισμό της Παλικής, με σκοπό να επαναλειτουργήσει σαν αίθουσα έκθεσης του «Χειροτεχνικού Κέντρου Ιονίου».

H Aφίσα της εκδήλωσης

«Χειροτεχνικό Κέντρο Ιονίου»

email