Χριστουγεννιάτικες συναυλίες από την ΚΕΔΗΚΕ

Οι Χριστουγεννιάτικες συναυλίες από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Κεφαλονιάς στην παρακάτω αφίσσα.

Συναυλίες ΚΕΔΗΚΕ

email