Έναρξη “Θεματικών Εργαστηρίων” στο Αργοστόλι – Πρόγραμμα

Δημοτικό θέατρο "Κέφαλος"

Δημοτικό θέατρο “Κέφαλος”

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της «Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση» συνεχίζει τη διαβούλευση με το τοπικό παραγωγικό και ακαδημαϊκό/ερευνητικό δυναμικό για την προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, με στόχο την έναρξη υλοποίησης δράσεων στο τέλος του 2015.

Για το σκοπό αυτό σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στα παρακάτω «Θεματικά Εργαστήρια» που θα πραγματοποιηθούν στο Αργοστόλι (Δημοτικό Θέατρο «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ»),   την Τετάρτη 21 και Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015, σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΣ ΘΕΜΑ ΩΡΑ
21-Οκτ Τετάρτη ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Θεματικό Εργαστήριο  για ΑΜΠΕΛΙ-ΟΙΝΟ απόγευμα 18.00 έως 21.00
22-Οκτ Πέμπτη ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Θεματικό Εργαστήριο  για ΕΛΙΑ- ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ απόγευμα 18.00 έως 21.00

Από τη συζήτηση σε κάθε θεματικό Εργαστήριο θα επιδιωχθεί να προκύψουν και να καταγραφούν υπάρχουσες ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ επενδυτικές ιδέες.

Το 2016 θα πραγματοποιηθούν ανάλογες συναντήσεις για άλλα τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, επιχειρηματίες (υφιστάμενοι και νέοι), εκπρόσωποι παραγωγικών και λοιπών τοπικών φορέων καλούνται να συμμετάσχουν στο αντίστοιχο με το ενδιαφέρον τους, Θεματικό Εργαστήριο.

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

Τι είναι η «Έξυπνη Εξειδίκευση»

Η ιδέα της «Έξυπνης Εξειδίκευσης» στην ουσία της  υπονοεί κάτι σχετικά απλό:

  • αξιοποιώντας τις τεχνολογίες, την καινοτομία και τις συνεργασίες, επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε νέα προστιθέμενη αξία στις υφιστάμενες δραστηριότητες, αλλά και να αναπτύξουμε νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Στο δε επίπεδο της Περιφέρειας, «Έξυπνη Εξειδίκευση» σημαίνει:

  • να εντοπίσουμε τους τομείς στους οποίους η Περιφέρεια υπερέχει, να επικεντρώσουμε σε αυτούς το δυναμικό, τα μέσα και τους πόρους και να αξιοποιήσουμε κατάλληλα τις δυνατότητες που προσφέρει η γνώση (δηλαδή την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες, τις συνεργασίες-δίκτυα και την έρευνα)

Κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει εξαιρετικά μεγάλη βαρύτητα στην εφαρμογή  «Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης» σε όλες τις Περιφέρειες.  Δεδομένου δε, ότι τα νέα Περιφερειακά Προγράμματα δίνουν επίσης μεγάλη έμφαση στην «Επιχειρηματικότητα», η πρόκληση σήμερα είναι να διαμορφωθούν «έξυπνες» και «καινοτόμες» ιδέες και δράσεις.

Με άλλα λόγια, να συνδεθούν οι ανάγκες των παραγωγών και των επιχειρήσεων, με τις δυνατότητες που προσφέρουν τα Ακαδημαϊκά & Ερευνητικά Ιδρύματα, ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο.

Ήδη, από την α’ φάση αυτής της διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε το 2013, προέκυψε η γενική Στρατηγική της Περιφέρειας για την «Έξυπνη Εξειδίκευση», που εγκρίθηκε το καλοκαίρι του 2015 από την Ε.Ε. Η στρατηγική αυτή εστιάζει κυρίως στους τομείς: «αγροδιατροφή και γαστρονομία», «θαλάσσια οικονομία», θεματικός τουρισμός» και «δημιουργική/πολιτιστική οικονομία».

Η σημερινή β’ φάση στοχεύει στην περεταίρω εξειδίκευση της στρατηγικής μέσω διαβούλευσης, εστιάζοντας καταρχήν σε ορισμένα προϊόντα, που είναι κοινά για όλα τα νησιά της Περιφέρειας, όπως:

– το ελαιόλαδο (ελαιοκαλλιέργεια, ελαιόλαδο, υπο & παρα-προϊόντα, περιβαλλοντικά, προώθηση, σχέση με τουρισμό)

-ο οίνος (αμπελοκαλλιέργεια, κρασί/σταφίδα, υπο & παρα-προϊόντα, περιβαλλοντικά, προώθηση, οινοτουρισμός)

email