Γλέντι όπως “παλαιγά” από την Β΄Λυκείου Κεραμειών

Ένα γλέντι όπως “παλαιγά” διοργανώνει η Β΄Λυκείου Κεραμειών την Παρασκευή 12/12 στο κέντρο ΣΤΑΤΕΡΙ στα Τραυλιάτα…

γλέντι οπως παλιά1

email