Κεφαλλονιά: To λεξιλόγιο του Ε

Παραλία Μύρτος

Παραλία Μύρτος

Εδαύτος: αυτός

Εδεπά: εδώ

Εδεκεί: εκεί

Εδετόσος: η περιγραφή μεγέθους, πχ. έγινε το παιδί εδετόσο

Εδέτσι και εγιεδέτσι: έτσι, πχ. ο σεισμός μας άφησε εδέτσι

Εκειός και εφκειός: εκείνος

Ελόουσου: (παραφθορά «του λόγου σου») εσύ

Εμπασά: επισκέψεις στο σπίτι, αλλά και η είσοδος του σπιτιού

Έντανε: να τα

Έντηνε: να ‘τη

Έντοσις: να ‘τος

Επιστρόφια: μετά το γάμο η πρώτη επίσκεψη του ζευγαριού στο σπίτι της νύφης

Επολληώρα: πριν από αρκετή ώρα

Έσκροξε: κέντρισμα, πχ. με έσκροξε η μέλισσα

Έσπαλε: από πολύ παλιά, πάντοτε

Ευκολαίνω: σε διευκολύνω

Εφκείνη: αυτή

Πηγή άρθρου: kefalonitika.gr