ΚαιρικοΠολιτικές σκέψεις Κεφαλονίτισσας!

Καταιγίδα

Καταιγίδα

Από εψές αρκίνησε ο καιρός να σπαβεντάρει από εφκιά τα πολιτικά σκέδια τσης χώρας..

Όσο επέρναε η ώρα αγριεύανε πιο πολύ τα πράγματα και όπως αρκίνησε τσις αστραπές κ το βροντομάνη ε γίνηκε χαλασμός κυρίου…

Τώρα ως φαίνεται σκιάζεται κι ετούτος! Σου λέει λες ωρε να μου βάλει φόρους τσις αστραπές κ τσις βροντές;

Με το πασέτο ασταπομάνη κ βροντομάνη γένεται; Δε γένεται!

Ελύσσαξε άστραψε κ βροντησε μας φοβέρισε έκαμε κ διακοπή τσης ΔΕΗ εκοψοχολιαστικε κ το ίντερνετ κ οτα ματάρτε ήταν σπαβενταρισμενο το κακοθάνατο…

Έδεπα πάντως που μιλούμε σας το λέω να το ξεβρετε δεν είναι καλά τα πράματα…. κι ο Άγιος Γεράσιμος βοηθός!

Σταματία Βιτσεντζάτου