Αλιεία: Υποχρεωτική η εγκατάσταση Δορυφορικής Συσκευής Καταγραφής Στίγματος

Αλιεία

Αλιεία

Στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ), παρακαλούνται οι αλιείς για την άμεση εγκατάσταση Δορυφορικής Συσκευής Καταγραφής Στίγματος (Δ.Σ.Κ.Σ. – VMS) καθώς και προμήθεια και θέση σε παραγωγική λειτουργία συσκευών ηλεκτρονικής καταγραφής και διαβίβασης πληροφοριών σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες (ERS), στα κάτωθι υπόχρεα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη:

α) ολικού μήκους 12 μέτρων και άνω

β) σκάφη μικρότερα των 12 μέτρων στα οποία χορηγείται άδεια αλίευσης μεγάλων πελαγικών ψαριών ή/και άδεια απόπλου στα διεθνή ύδατα.

Για την ενεργοποίηση των συσκευών θα πρέπει οι υπόχρεοι αλιείς να προσέλθουν στο Τμήμα Αλιείας Περ/κής Ενότητας Κεφ/νίας ώστε να τους χορηγηθούν κωδικοί πρόσβασης στο σύστημα ΟΣΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 26713-60643, 26713-60573 και 26713-60572.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΡΗΣ

email