Ανάκληση Υπουργικής Απόφασης για το αλιευτικό εργαλείο: «Βιντζότρατα»

Αλιεία

Αλιεία

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής – Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης ενημερώνει ότι, εκδόθηκε η αριθ.1696/26429/5-3-2015 Υπουργική Απόφαση που αφορά στην Ανάκληση προηγούμενης Απόφασης, για Έγκριση χορήγησης άδειας δοκιμαστικής αλιείας σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, με αλιευτικό εργαλείο «Βιντζότρατα».

Κατά συνέπεια, η αλιεία με το αλιευτικό εργαλείο «Βιντζότρατα» διενεργείται, όπως ίσχυε μετά τις 31-5-2010, με ελάχιστο μέγεθος ματιού 40 mm, τετράγωνα μάτια στο σάκο και περιορισμό ελάχιστης απόστασης 3 ναυτικών μιλίων από την ακτή ή την ισοβαθή των 50 μέτρων, σε περίπτωση που το βάθος αυτό συναντάται σε μικρότερη απόσταση.

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής – Τμήμα Αλιείας, των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης, είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου. Για πληροφορίες επί του θέματος, στα τηλέφωνα του Τμήματος Αλιείας:  2671360643, 2671360573 και 2671360572.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

email