Ανανέωση αδειών κατοχής κυνηγετικού όπλου

Κυνηγετικό όπλο

Κυνηγετικό όπλο

Από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων καλούνται οι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων, των οποίων οι άδειες κατοχής  έχουν λήξει  και  δεν έχουν προβεί στην ανανέωση τους, να μεταβούν στα Αστυνομικά Τμήματα ή Τμήματα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας τους, το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ανανέωσή τους.

Τονίζεται ότι  η μη έγκαιρη ανανέωση της άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου συνιστά παράνομη κατοχή, για την οποία προβλέπονται τόσο διοικητικές όσο και ποινικές κυρώσεις.

Σύμφωνα με  ευνοϊκή ρύθμιση της σχετικής νομοθεσίας οι  κάτοχοι κυνηγετικών όπλων των οποίων οι άδειες έχουν λήξει και δεν ανανεώθηκαν έχουν πλέον τη δυνατότητα να το πράξουν, χωρίς να έχουν ποινικές κυρώσεις, εάν οικειοθελώς υποβάλλουν στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας τους ή στα αρμόδια γραφεία των Τμημάτων  Ασφαλείας.

email