«Χρονική απαγόρευση αλιείας ξιφία»

Αλιεία Ξιφία

Αλιεία Ξιφία

Στο πλαίσιο εθνικών υποχρεώσεων για την αλιεία του ξιφία της Μεσογείου, αναστέλλεται η σύμφωνη γνώμη για χορήγηση ειδικών αδειών σε αλιευτικά σκάφη για την αλιεία του είδους και απαγορεύεται κάθε αλιευτική δραστηριότητα που αφορά στο είδος, για το χρονικό διάστημα από 1η Οκτωβρίου έως 30η Νοεμβρίου 2014.

Παρακαλούμε για την  ενημέρωση των ενδιαφερόμενων αλιέων.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα του Τμήματος Αλιείας 26713-60643, 26713-60573 και 26713-60572.

Ο Αντιπεριφερειάρχης

Παναγής Δρακουλόγκωνας