«Διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς»

Αλιεία

Αλιεία

Το Τμήμα Αλιείας Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς ενημερώνει ότι εκδόθηκε η αριθ. 2834/52781/13-5-2015 Ερμηνευτική Εγκύκλιος σχετικά με τις «Προϋποθέσεις, όρους και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς.

Περισσότερες πληροφορίες:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

email