Μηνιαία Δήλωση Παραγωγής για επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη

Αλιεία

Αλιεία

Τίθεται σε υποχρεωτική παραγωγική λειτουργία η εφαρμογή «Μηναία Δήλωση Παραγωγής» του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (Ο.Σ.Π.Α.), για επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος μικρότερο των 10μ. Τα μηνιαία δελτία παραγωγής υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας με συγκεκριμένες προθεσμίες, ακόμα και εάν δεν υπάρχει παραγωγή το μήνα αναφοράς ή καθόλου αλιευτική προσπάθεια.

Ειδικά για το έτος 2015, θα συμπληρωθεί από τα υπόχρεα σκάφη ένα Δελτίο Παραγωγής για το σύνολο του έτους και θα υποβληθεί μαζί με το μηνιαίο δελτίο παραγωγής του Ιανουάριου 2016, μέχρι τις 3 Μαρτίου 2016.

Τα έντυπα δελτία παραγωγής διατίθενται:

  1. στον ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Αλιείας www.alieia.minagric.gr, στο μενού ΒΟΗΘΕΙΑ.
  2. στα γραφεία της Υπηρεσίας Αλιείας Περ/κής Ενότητας Κεφ/νιάς

Περισσότερες πληροφορίες:

  1. Τμήμα Αλιείας, Διοικητήριο, Πλ. Βαλλιάνου, Αργοστόλι
  1. Στους κατά τόπους αλιευτικού συλλόγους.

 

ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  –

ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ  της  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

 

email