Ψάρεμα: Απελευθερώθηκε η καθετή

Αλιεία

Αλιεία

Ευχάριστα είναι τα νέα για όσους απολαμβάνουν το ψαροντούφεκο και την ερασιτεχνική αλιεία, αφού πλέον θα μπορούν να ασκούν το χόμπι τους χωρίς να απαιτείται η έκδοση άδειας, ούτε η ανανέωσή της κάθε δύο χρόνια. Με την ρύθμιση αυτή γλιτώνουν ένα σημαντικό κόστος που ανερχόταν σε 30 ευρώ που κατέβαλαν στις Λιμενικές Αρχές, αλλά και η σχετική γραφειοκρατία.

Στόχος είναι να διευρύνουν τις δραστηριότητες που μπορούν να συνδυαστούν και να ενισχύσουν την ελκυστικότητα και ανταγωνιστικότητα των υπηρεσιών θαλάσσιου τουρισμού. Ξεκαθαρίζεται, πάντως, ότι η κατάργηση της άδειας δεν συνεπάγεται επ΄ ουδενί εξαίρεση από την εφαρμογή των υπόλοιπων προβλέψεων της νομοθεσίας

Το νέο καθεστώς

Στο πλαίσιο αυτό, καταργείται η υποχρέωση εφοδιασμού με ερασιτεχνική άδεια αλιείας (ατομικής και σκάφους) για τη διενέργεια θαλάσσιας ερασιτεχνικής αλιεία όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου.

Περαιτέρω, η κατάργηση της έκδοσης και θεώρησης των ερασιτεχνικών αδειών θαλάσσιας αλιείας, αναμένεται να οδηγήσει στην εξοικονόμηση σημαντικού αριθμού εργατοωρών και προσωπικού για τις Λιμενικές Αρχές, που θα διευκολύνει και θα βελτιώσει το ελεγκτικό τους έργο, ιδίως ως προς τη διέλευση των συνόρων και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

email
Πηγή άρθρου: imerazante.gr