Ένα τραγούδι για το Ληξούρι μας

Το τραγούδι αυτό είναι γραμμένο για το Ληξούρι. Το Ληξούρι που χτυπήθηκε αλλά θα ξαναγίνει το Μικρό Παρίσι.

Πόλη Σεισμών-Απέχθων

email