Η Κεφαλονιά στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού στο Βερολίνο (ΙΤΒ)

Διεθνή Έκθεση Τουρισμού στο Βερολίνο (ΙΤΒ)

Διεθνή Έκθεση Τουρισμού στο Βερολίνο (ΙΤΒ)

Ο Δήμος Κεφαλονιάς, με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από Εισήγηση της Επιτροπής Τουρισμού θα συμμετάσχει στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ΙΤΒ στο Βερολίνο , εκπροσωπούμενη από τον Α/Δήμαρχο Τουρισμού κ.Ευάγγελο Κεκάτο.

Η Έκθεση θα αναπτυχθεί από 10 έως 13 Μαρτίου 2016 και αποτελεί κορυφαίο γεγονός της Παγκόσμιας Τουριστικής Βιομηχανίας.

Η Κεφαλονιά συμμετέχει στα κυριότερα Διεθνή Ταξιδιωτικά  Forum ,συνεπής στο Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής που κατατέθηκε από την Επιτροπή Τουρισμού και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στο Βερολίνο, σε συνεργασία με το Εκθεσιακό Περίπτερο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,  έχουν προγραμματισθεί συναντήσεις του κ.Κεκάτου με Ταξιδιωτικούς Δημοσιογράφους του εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου και Στελέχη του Τουρισμού, που είναι βέβαιο ότι θα ενισχύσουν τις δράσεις περαιτέρω ανάπτυξης του ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος για την Κεφαλονιά.