“Τουρισμός για όλους 2013-2014” – Πληροφορίες – Δικαιολογητικά

Κοινωνικός Τουρισμός

Κοινωνικός Τουρισμός

Από 12 ΜΑΡΤΙΟΥ θα ξεκινήσει η διάθεση από τα Κ.Ε.Π. των δελτίων του προγράμματος Τουρισμός για Όλους (Β΄ Φάση) “ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ” 2013-2014

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού θέτει σε εφαρμογή την υλοποίηση της Α’ ΦΑΣΗΣ του προγράμματος ¨Τουρισμός για όλους¨ Εξαήμερων ιακοπών 2013-2014, το οποίο θα ισχύσει από 12 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου 2014.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

– Μόνιμοι Υπάλληλοι & Συνταξιούχοι του ημόσιου Τομέα και των Νομικών Προσώπων,

– Μισθωτοί ή Συνταξιούχοι με σχέση εργασίας Ιδ. ικαίου του ημοσίου και των ΝΠ, εφόσον ΕΝ τους παρακρατούνται εισφορές υπέρ Εργατικής Εστίας,

– Εν ενεργεία ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. , που ασφαλίζει ελεύθερους επαγγελματίες ή επιχειρηματίες πρώην ΤΕΒΕ, ΤΣΑ ,ΤΣΑΥ ,ΤΣΜΕΕ, πρώην ΤΑΕ που αποδεδειγμένα δεν είναι δικαιούχοι της τέως Εργατικής Εστίας. Εξαιρούνται οι ασφαλισμένοι, εν ενεργεία και συνταξιούχοι, του Ταμείου Νομικών,,

– Συνταξιούχοι του Ο.Α.Ε.Ε. εφόσον αποδεδειγμένα δεν δικαιούνται προγράμματος της τ. Εργατικής Εστίας,

– Οι ασφαλισμένοι των ταμείων: ΝΑΤ, ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΕ και ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ καθώς και συνταξιούχοι ΤΑΠΟΤΕ ΕΦΟΣΟΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ 01/01/1978 Έως 31/12/1985,

– Άτομα που είναι ασφαλισμένοι της Πρόνοιας ή παίρνουν επίδομα απορίας αναπηρίας από την Πρόνοια ,

– Άτομα που είναι αυτασφαλισμένοι του ΙΚΑ προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν από αυτό,

– Άτομα με ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% και άνω,

– Πολύτεκνοι (τέσσερα τέκνα και άνω).

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το φορολογητέο εισόδημα των αιτούντων να ΜΗΝ υπερβαίνει ετησίως τα ποσά:

– Μεμονωμένοι δικαιούχοι με Ατομικό εισόδημα: 16.000 ευρώ,

– Δικαιούχοι με Οικογενειακό εισόδημα: 28.000 ευρώ,

– Τρίτεκνοι με Οικογενειακό εισόδημα: 35.000 ευρώ,

– Για κάθε προστατευόμενο μέλος το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 1.500 ευρώ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

– Φωτοαντίγραφο (και πρωτότυπο) ελτίο αστυνομικής Ταυτότητας,

– Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού σημειώματος έτους 2012 ή φωτοαντίγραφο φορολογικής δήλωσης έτους 2013 (εξαιρούνται τα άτομα με αναπηρία, πολύτεκνοι),

– Φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ασθενείας σε ισχύ,

– Απόδειξη Κράτησης μέσω Τράπεζας σε ένα από τα καταλύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και μπορούν να αναζητηθούν στον ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ κατάλογο καταλυμάτων του ΕΟΤ, www.visitgreece.gr,

– Δικαιολογητικά Πρόσθετα προσκομίζουν όσοι οφείλουν να αποδείξουν ότι δεν είναι δικαιούχοι άλλων πρ/των (Εργατ. Ή Αγροτ. Εστίας), άτομα με αναπηρία, άποροι, πολύτεκνοι, προστατευόμενα μέλη λόγω σπουδών, αυτασφαλιζόμενοι στο ΙΚΑ

Πληροφορίες στα κατά τόπους γραφεία των Κ.Ε.Π. του δήμου μας και στα τηλέφωνα:

– Κ.Ε.Π. Αργοστολίου: 26713-61000,

– Κ.Ε.Π. Παλλικής: 26713-61820 & 26710-93900,

– Κ.Ε.Π. Λειβαθούς: 26713-61800,

– Κ.Ε.Π. Ελειού/Πρόννων: 26713-61630,

– Κ.Ε.Π. Σάμης: 26743-60521,

– Κ.Ε.Π. Πυλάρου: 26743-60620,

– Κ.Ε.Π. Ερίσου: 26743-60302 & 26740-51186,

– Κ.Ε.Π. Ομαλών: 26710-86078

Η Α/δήμαρχος

Αθηνά Αυγουστάτου

email