Άρχισαν οι εγγραφές στο Θεατρικό Εργαστήρι ΚΕΔΗΚΕ

Θεατρικό Εργαστήρι ΚΕΔΗΚΕ

Θεατρικό Εργαστήρι ΚΕΔΗΚΕ

Πληροφορίες: στα Γραφεία  της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.  τηλ: 26710-25600 κιν: 6977905108

Πρώτη συνάντηση Σάββατο 24-09-2016

17.00-19.00 Ομάδα Παιδιών, επτά έως δώδεκα χρονών.

19.00-21.00 Ομάδα Εφήβων, δεκατριών έως δεκαοκτώ χρονών.

21.00-23.30 Ομάδα  Ενηλίκων.

  • Τα Τμήματα θα χωριστούν ανάλογα με τον αριθμό συμμετεχόντων.
  • Οι ώρες και οι μέρες κατόπιν συμφωνίας.
  • Τα μαθήματα παραδίδονται εντελώς δωρεάν.
  • Υπεύθυνος Σκηνοθέτης: κ. Σταύρος Παπαδάτος.