Πρόγραμμα Δωρεάν Παροχής Δελτίων Θεάματος από Ο.Γ.Α.

Μουσικό θέατρο

Μουσικό θέατρο

Καλούνται όσοι υπέβαλλαν Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα Δωρεάν Παροχής Δελτίων Θεάματος από Ο.Γ.Α. και ανεξάρτητα αν έχουν κληρωθεί ή όχι να προσέλθουν στα Κ.Ε.Π. επιλογής τους προκειμένου να τους χορηγηθούν τα Δωρεάν Εισιτήρια Θεάτρων.

Επισημαίνουμε ότι τα Δωρεάν Δελτία θα διανέμονται σε ΟΛΟΥΣ τους δικαιούχους που υπέβαλλαν αίτηση μέχρι συμπληρώσεως του αριθμού των 93.000 ατόμων που αντιστοιχεί στην δωρεάν παροχή του Ο.Γ.Α. για το τρέχον έτος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ

 Καλούνται οι πολύτεκνες μητέρες (4 ανήλικα τέκνα) που είναι ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ και έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις μέσω Κ.Ε.Π. έως την 3η Δεκεμβρίου 2014 προκειμένου να συμμετάσχουν σε κλήρωση του ΟΓΑ για την Παροχή Χρηματικού Βοηθήματος 1.000 ευρώ και τιμητικού επαίνου.

Ο ΟΓΑ θα χορηγήσει το ανωτέρω βοήθημα σε 450 πολύτεκνες μητέρες που θα επιλεγούν από κλήρωση. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

  1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας,
  2. Θεωρημένα Βιβλιάρια Υγείας (ατομικό και τέκνων),
  3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (εκδίδεται και από τα Κ.Ε.Π.),
  4. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού σημειώματος Δ.Ο.Υ. με τον αφμ πολύτεκνης μητέρας και αφμ συζύγου,
  5. Βεβαίωση Σπουδών αν αφορά τέκνα που σπουδάζουν ή Φωτοαντίγραφο Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (¨πάσο¨)

 Ο Πρ/νος Διεύθυνσης

Νικόλαος Φραντζής

email