Το Σάββατο ο 23ος Τηλεμάχειος Αγώνας δρόμου

Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει ο Τηλεμάχειος αγώνας δρόμου από την Κεντρική πλατεία της Σκάλας με ώρα εκκίνησης 18:00μ.μ

ΤΗΛΕΜΑΧΕΙΟΣ 2014

email