Το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α118, 15 Μαΐου 2014, Άρθρο 56 - http://www.esos.gr/uploads/kcfinder/file/FEK-118-14-NOMOS-4264.pdf) η μετονομάσια του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων σε Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕ και η ταυτόχρονη εισαγωγή … [Read more...]