Απογραφή Δικαιούχων Διατροφικού Επιδόματος – Νεφροπαθών – Μεταμοσχευμένων

Παρακαλούνται οι Δικαιούχοι του Διατροφικού Επιδόματος Νεφροπαθών-Μεταμοσχευμένων να προσέλθουν στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Μομφεράτου 30  στο Αργοστόλι, από 01-06-2016 έως 30-06-2016, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απογραφή Ιουνίου 2016. Όσοι εκ … [Read more...]

Απογραφή στρατεύσιμων κλάσης 2019

Καλούνται οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 1998 να απογραφούν στα κατά τόπους Κ.Ε.Π. του δήμου μας. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Για την συμπλήρωση του Δελτίου Απογραφής οφείλουν όσοι έχουν γεννηθεί το έτος 1998 να προσέλθουν αυτοπροσώπως σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. του δήμου μας προκειμένου να … [Read more...]

Προθεσμίες απογραφής σημείων υδροληψίας

Σε  συνέχεια προηγούμενων  ανακοινώσεων  μας  σχετικά με  την  καταγραφή σημείων  υδροληψίας, υπενθυμίζουμε ότι με την ΚΥΑ 145893 (ΦΕΚ 1212 Β'/13-05-2014) δόθηκε   παράταση  μέχρι τις 30  Σεπτεμβρίου 2014 για την  υποβολή  αίτησης  εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ. ) και  μέχρι … [Read more...]

Ξεκινά την 1 Νοέμβρη η απογραφή κατόχων αιγοπροβάτων

Από 1 Νοεμβρίου 2013 οι κάτοχοι αιγών και προβάτων θα πρέπει να διενεργήσουν απογραφή των ζώων τους και να την καταγράψουν στα Μητρώα τους (νέο και παλαιό), τα οποία θα προσκομίσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2013 στο τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ Κεφαλληνίας, Σουηδίας 11 στο Αργοστόλι. Σε … [Read more...]

Απογραφή από τον Σύλλογο Καταλυμάτων Λειβαθούς

Αυτή η κίνηση της απογραφής γίνεται διότι το Σύλλογος μας είναι μεγάλος και δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τον αριθμό των μελών του. Τα μελή πρέπει να είναι ενεργά και συνειδητοποιημένα. Δεν είναι μέλη του συλλόγου μας όλοι όσοι έχουν Ενοικιαζόμενα δωμάτια στην περιοχή της Λειβαθού! Δεν είναι … [Read more...]

Δελτίο Απογραφής για γεννηθέντες το 1995 – Oδηγίες

Οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 1995  (κλάση 2016) και είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων του Δήμου Κεφαλλονιάς πρέπει να παρουσιασθούν στην Στρατολογική Υπηρεσία Δυτικής Ελλάδας ή και σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)  από  2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 έως  28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 για την … [Read more...]

Μάκης Φόρτες: Τα χαμένα από την απογραφή του 2011

Λίγο πριν εκπνεύσει το 2012 ανακοινώθηκε ομόνιμοςπληθυσμός της χώρας, όπως αυτός προέκυψε από την απογραφή του πληθυσμού το 2011. Ο μόνιμος πληθυσμός είναι ένας από τους σημαντικότερους δείκτες για κάθε είδους πολιτική, γιαυτό και δημιουργεί απορία για ποιο λόγο η ανακοίνωση της απογραφής δεν … [Read more...]

Καλούνται για απογραφή οι γεννηθέντες το 1995

Όσοι στρατεύσιμοι γεννήθηκαν το έτος 1995 (κλάση 2016) ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να απογραφούν μέσω των γραφείων Κ.Ε.Π. του δήμου μας στην Στρατολογική Υπηρεσία Δυτικής Ελλάδας. Η καταγραφή θα πραγματοποιείται από τα Κ.Ε.Π. ηλεκτρονικά την περίοδο από 2 Ιανουαρίου 2013 έως 28 Φεβρουαρίου 2013. Οι … [Read more...]

Ένωση Φοροτεχνικών Κεφ/νίας: Με πολλά προβλήματα η αυτοαπογραφή στο ΓΕΜΗ

Αξιότιμοι κύριοι Τα λογιστικά γραφεία ανταποκρίθηκαν άμεσα στην ανάγκη των πελατών τους για την αυτοαπογραφή στο ΓΕΜΗ παρά το μεγάλο λειτουργικό κόστος της διαδικασίας. Δυστυχώς όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα η ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ προφανώς λόγω υπερφόρτωσης δεν ανταποκρίνεται με αποτέλεσμα … [Read more...]

Από σήμερα η απογραφή των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ

Από σήμερα 12 Νοεμβρίου αρχίζει η υποχρεωτική απογραφή των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ και αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Απαραίτητη είναι η αυτοπρόσωπη παρουσία στην Τράπεζα ή τα ΕΛΤΑ, όπου τηρείται ο λογαριασμός του συνταξιούχου, προσκομίζοντας υποχρεωτικά τα παρακάτω … [Read more...]