Με check-in στο εξής οι παρουσίες των μαθητών στα σχολεία

Μια νέα εποχή στα σχολεία έρχεται να εγκαινιάσει η συμφωνία του Υπουργείου Παιδείας με τo δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης Foursquare. Έτσι, στο εξής, η καταγραφή των παρουσιών των μαθητών δεν θα αποτελεί καθήκον του απουσιολόγου, αντίθετα αυτές θα δηλώνονται απευθείας στην εφαρμογή με ένα απλό … [Read more...]