Δ.Ε.Παιδείας Κεφαλονιάς: ΌΧΙ στις καταργήσεις – συγχωνεύσεις σχολείων

H Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Κεφαλλονιάς, αφού πήρε υπόψη το 169106/Δ4/07-11-2013 /Δ4121857/Δ4/09-10-2012 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και τις εισηγήσεις των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλονιάς - Ιθάκης, επιβεβαιώνει τα εξής: • Τα … [Read more...]