Απογραφή Δικαιούχων Διατροφικού Επιδόματος – Νεφροπαθών – Μεταμοσχευμένων

Παρακαλούνται οι Δικαιούχοι του Διατροφικού Επιδόματος Νεφροπαθών-Μεταμοσχευμένων να προσέλθουν στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Μομφεράτου 30  στο Αργοστόλι, από 01-06-2016 έως 30-06-2016, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απογραφή Ιουνίου 2016. Όσοι εκ … [Read more...]