Ευεργετικές ρυθμίσεις για εξόφληση οφειλών προς το Δήμο

Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεφαλλονιάς ενημερώνει ότι σε  εφαρμογή του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α`) «Επείγουσες  ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», προχωρεί σε ρύθμιση του συνόλου των ταμειακά βεβαιωμένων οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες … [Read more...]

Δωρεάν εκλογικό κέντρο το Δημαρχείο, ο Παρίσης γλύτωσε τα έξοδα

Θα περίμενα μεγαλύτερη ευαισθησία από τον κ. Παρίση σαν εκλεγμένο Δήμαρχο ενός νησιού που δέχθηκε εκτός από τις συνέπειες της κρίσης και ένα μεγάλο χτύπημα από τους τελευταίους καταστροφικούς σεισμούς. Εκείνος όμως και η «εκλεκτή» του ομάδα φαίνεται ότι δε διαθέτουν τέτοιες ευαισθησίες αφού ακόμη … [Read more...]