Τοπωνύμια και επώνυμα τση Κεφαλονιάς

Η Κεφαλονιά είναι το μεγαλύτερο σ΄έκταση και το δεύτερο σε πληθυσμό από τα νησιά του Ιονίου Πελάγους. Για τη Κεφαλονιά λέγεται και γράφεται πως έχει τόσα χωριά , όσες και οι μέρες του χρόνου.τούτο είναι υπερβολή, γιατί καμιά απογραφή κατά τα Βενετσιάνικα και μετέπειτα χρόνια, δεν αναγράφει … [Read more...]

Τα επώνυμα των Κεφαλλήνων

’Επί τῶν ἐπωνύμων τῶν κατοίκων τῆς Κεφαλληνίας παρατηρεῖται ὃτι το τέταρτον περίπου τοῦ ἀριθμού αὐτῶνλήγει εἰς ᾶτος και ὂτι μέγας ἀριθμός τῶν μή φερόντων τήν κατάληξιν ταύτην σχετίζεται πρός τά ὀνόματα τῶνχωρίων τῆς νήσου τα λήγοντα είς ᾶτα, τῶν ὀποίων χρησιμεύουσι καί ὡς ἐθνικά. ’Αμφότεραι δ’ αί … [Read more...]

Επώνυμα 18ου, 19ου και 20ου αιώνα από Κεφαλονίτες ναυτικούς

Ο παρακάτω κατάλογος των ναυτικών από την Κεφαλονιά βρέθηκαν στα αρχεία του λιμανιου του 18ου, 19ου και 20ου αιώνα. Οι πηγές αυτών των ονομάτων που αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να παρουσιάσει τα επώνυμα, τις ημερομηνίες (γέννηση και θάνατος), το όνομα του πατέρα … [Read more...]

Η προέλευση των Κεφαλλονίτικων επωνύμων σε -ατος

Η διαμόρφωση των διάφορων Ελληνικών επωνύμων αποτελεί μια σύνθετη ιστορία. Ενώ δεν είναι κοινή και ενιαία , έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί σε κάθε περίπτωση αναδεικνύει τις κοινωνικές και πολιτισμικές συγκυρίες μέσα από τις οποίες αποκρυσταλλώθηκε. Σε όλους είναι γνωστά τα Κεφαλλονίτικα επώνυμα … [Read more...]

Οικογένειες τση Κεφαλονιάς

Η αρχή, η προέλευση και οι μεταβολές τους στον ιστορικό χρόνο Η έρευνα για την απώτερη καταγωγή μας, διαχρονικά προκαλεί ενδιαφέρον και τροφοδοτείται συνεχώς με νέα στοιχεία που έρχονται στο φως από ξεχασμένα ή δυσπρόσιτα αρχεία. Άλλωστε, η αναζήτηση πληροφοριών για τους προγόνους έχει καταγραφεί … [Read more...]

Η ορθή γραφή και η σημασία Κεφαλλονίτικων επωνύμων

Γενικά για τις καταλήξεις: - άνος: Κατάληξις από της λατινικής –anus και της ιταλικής –ano. Λαμβάνει περισπωμένην ένεκα της μακρότητος του α της παραληγούσης εν τη λατινική. - άρης: Κατάληξις από της λατινικής –aris και –arius μετά της οποίας και πολλά ιταλικά παράγωγα. - άτος: Πάντα τα εις … [Read more...]

Ελληνικά επώνυμα: Από πού βαστάει η σκούφια μας;

Όπως ακριβώς τα ονόματα έτσι και τα επώνυμα (ή «τα οικογενειακά μας ονόματα» αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την ορολογία του Μανώλη Τριανταφυλλίδη) όχι μόνο σημαίνουν κάτι, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις μπορούν να μας δώσουν στοιχεία για τη γεωγραφική καταγωγή τους, την παλαιότητά, ακόμη και τη … [Read more...]