Χορήγηση ( 5 )υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές

Το Αυτοτελές τμήμα Πρόνοιας Κοινωνικής προστασίας & Δημόσιας Υγιεινής έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ),  ενημερώνει τους Δημότες του Δήμου Κεφαλλονιάς ότι η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ),  σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία … [Read more...]