Μόνον η αυθαιρεσία και η κακοτεχνία κατέρρευσαν στην Κεφαλλονιά

Ό,τι κατασκευάστηκε στην Κεφαλλονιά βάσει των κανονισμών επέδειξε θαυμαστή αντοχή. Αντιθέτως κατέρρευσαν αυθαίρετες κατασκευές (στέγες, μαντρότοιχοι) και προσθήκες, ενώ σοβαρές ζημίες εμφάνισαν κακότεχνες υποδομές (π.χ. λιμάνι Ληξουρίου, με θεμελίωση σε μπάζα). Αυτό κατέστησαν σαφές χθες, σε … [Read more...]