Ο Κούταβος σε κρίση…

Η λιμνοθάλασσα του Κουτάβου είναι η πύλη του Αργοστολίου. Η σταδιακή υποβάθμισή της, στερεί από τους κατοίκους του Αργοστολίου έναν ουσιαστικό πνεύμονα ζωής. Η Ελληνική ομάδα Θεωρίας και Δράσης «Μαθητεία», αναλαμβάνει την ανάδειξη του ζητήματος και δεσμεύεται για δράση και ανοιχτό … [Read more...]

Λιμνοθάλασσα Κούταβου: Kαι αυτή σε κρίση

Η λιμνοθάλασσα του Κούταβου είναι η πύλη μας. Η πύλη του Αργοστολίου. Εκτός από πύλη αποτελεί μία διέξοδο από το αστικό περιβάλλον του Αργοστολίου για μόνιμους, προσωρινούς κατοίκους και τουρίστες. Όμως, η σταδιακή υποβάθμιση και απαξίωσή του στερεί από την καθημερινότητά μας έναν ουσιαστικό … [Read more...]