Ενημέρωση από την Ομοσπονδία Καταλυμάτων Κεφ/νίας – Ιθάκης

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι πρέπει να θεωρήσουν τα βιβλία πόρτας από την κατά τόπο αρμόδια Αστυνομική Αρχή για το 2014 . Εξακολουθούν να εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο πελατών. Οι συνάδελφοι που διαθέτουν βιβλίο πόρτας της προηγούμενης διάταξης μπορούν να τα … [Read more...]