Η εμπορευματοποίηση των συμβόλων

Θυμάμαι όταν πήγαινα σχολείο, πόσο εντύπωση μου έκανε τότε ως έφηβο, παιδιά της ηλικίας μου που φορούσαν μπλουζάκια με τον Τσε και γενικά ακολουθούσαν ένα διαφορετικό τρόπο ντυσίματος. Διαφορετικό, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, για εκείνη την εποχή. Σήμερα δεν το θεωρούμε και πολύ ιδιαίτερο το … [Read more...]

H γραμμική Β’ “έστειλε” τη μικροτεχνολογία στον 14ο αι. πΧ.

Την ανάπτυξη της μικροτεχνολογίας κατά τη Μυκηναϊκή περίοδο σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αποτυπώνονται σύμβολα σε επιφάνειες μεγέθους φακής, κατέδειξε η μελέτη ενός μικρού ειδωλίου, του μοναδικού που έχει βρεθεί έως σήμερα με χαραγμένα πάνω του σύμβολα της Γραμμικής Β'. Πρόκειται για ένα χάλκινο … [Read more...]

Τα σύμβολα και η σημασία τους

Οι μυθολογίες και οι συμβολισμοί των διαφόρων πολιτισμών μπορούν να αποτελέσουν πηγή για ερμηνείες, αλήθειες και κρυμμένα νοήματα. Μέσω της μελέτης τους, ανακαλύπτει κανείς θρησκευτικά, επιστημονικά, ιστορικά ακόμη και ψυχολογικά στοιχεία. Οι μυθολογίες πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και να … [Read more...]