Ο Κεφαλονίτης… για την αύξηση του ΦΠΑ!

..σιόρ πρίμομινίστρο σου αβερτίρω αφέντη μου απόστο, τόμου εξεκινήσαμε ανώρος σταματίνα τση φάμπρικες με τσου ΦΠΑδες του ταμειακώνε, έχω ακούσει δέκα παπόρα κατάρες για τση αφεντιός σου, του γκουβέρνου κι εφκειού που σε πέταγε. ...πέραν τούτου σιόρο μου, ευκειό που στιμάρω περί τση φαμόζας … [Read more...]