Χορήγηση ( 5 )υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές

Το Αυτοτελές τμήμα Πρόνοιας Κοινωνικής προστασίας & Δημόσιας Υγιεινής έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ),  ενημερώνει τους Δημότες του Δήμου Κεφαλλονιάς ότι η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ),  σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία … [Read more...]

Το τμήμα Πρόνοιας Κοινωνικής προστασίας & Δημόσιας Υγιεινής για την γρίππη

Το Αυτοτελές τμήμα Πρόνοιας Κοινωνικής προστασίας & Δημόσιας Υγιεινής έχοντας υπόψη: 1.Την  υπ’ αρ. πρωτ. Γ1α/Γ.Π.οικ.81918/26-10-2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, «Οδηγίες για την εποχική γρίπη 2015-2016 – Αντιγριπικός εμβολιασμός.» (ΑΔΑ: 7Θ7Θ465ΦΥΟ-Α9Π) Την υπ’ αρ. πρωτ. … [Read more...]

Τμήμα Πρόνοιας : Διανομή δωροεπιταγών – Δικαιούχοι

Το Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας ανακοινώνει ότι θα διανείμει κατόπιν ενημέρωσης, σε οικογένειες με δύο ή περισσότερα ανήλικα τέκνα, οι κατοικίες των οποίων έχουν χαρακτηρισθεί κίτρινες ή κόκκινες μετά τους σεισμούς, δωροεπιταγές αλυσίδας supermarket που προσφέρθηκαν στο Δήμο Κεφαλλονιάς από την … [Read more...]

Ανακοίνωση από το Τμήμα Πρόνοιας για τους δικαιούχους αποζημίωσης οικοσκευών

Το Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας σας ενημερώνει ότι, οι δικαιούχοι αποζημίωσης οικοσκευών οι οποίοι έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα αίτηση και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτοψίας θα πρέπει προκειμένου να διεκπεραιωθεί η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα ή εκκρεμή … [Read more...]