Από την τσέπη τους θα πληρώνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι τα λάθη τους

Δημόσιοι Υπάλληλοι

Δημόσιοι Υπάλληλοι (Πηγή φωτογραφίας;tovima.gr)

Κανένα λάθος δεν θα συγχωρείται πλέον στους δημόσιους υπαλλήλους, οι οποία θα πληρώνουν από την τσέπη τους λάθη και ενέργειες που ζημιώνουν το κράτος.

Αυτό προβλέπεται σε εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα.

Πλέον κάθε υπάλληλος θα είναι υπεύθυνος έναντι του Δημοσίου για κάθε ζημιά την οποία προξένησε σε αυτό από δόλο ή βαρεία αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Συγκεκριμένα η εγκύκλιος αναφέρει:

  • Ο υπάλληλος ευθύνεται έναντι του Δημοσίου για κάθε ζημιά την οποία προξένησε σε αυτό από δόλο ή βαρεία αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο υπάλληλος ευθύνεται επίσης για την αποζημίωση την οποία κατέβαλε το Δημόσιο σε τρίτους για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, εφόσον οφείλονται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια.
  • Ο υπάλληλος δεν ευθύνεται έναντι των τρίτων για τις ανωτέρω πράξεις ή παραλείψεις του.
  • Σε περίπτωση δόλου του υπαλλήλου, αυτός παραπέμπεται υποχρεωτικώς στο Ελεγκτικό Συνέδριο Σε περίπτωση βαρείας αμέλειας, αν ο υπάλληλος παραπεμφθεί, το Ελεγκτικό Συνέδριο, εκτιμώντας τις ειδικές περιστάσεις, μπορεί να καταλογίσει σε αυτόν μέρος μόνο της ζημιάς που επήλθε στο Δημόσιο ή της αποζημίωσης που το τελευταίο υποχρεώθηκε να καταβάλει».
  • Στην ίδια εγκύκλιο σημειώνεται οτι τα παραπάνω καίτοι επαναλαμβάνονται σε όλους τους Υπαλληλικούς Κώδικες, που ίσχυσαν κατά καιρούς, έχουν εφαρμοστεί σε ελάχιστες περιπτώσεις, με συνέπεια αφενός μεν την εν τοις πράγμασι ατιμωρησία των υπαλλήλων και αφετέρου τη μη αναζήτηση από το Δημόσιο των αποζημιώσεων που κατεβλήθησαν στους δικαιούχους.
  • Προκειμένου δε να αποφευχθούν και στο μέλλον παρόμοια φαινόμενα, όλες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες επέρχεται ζημία σε βάρος του Δημοσίου «να αναφέρονται στο γενικό επίτροπο Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου προκειμένου να κινείται, κατά του υπαίτιου ή των υπαιτίων υπαλλήλων, η διαδικασία αναζήτησης του ποσού που καταβλήθηκε, αμέσως μετά την πληρωμή του εκ μέρους του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ., και των ΟΤΑ προς τον ζημιωθέντα τρίτο».
email
Πηγή άρθρου: iefimerida.gr