Επερώτηση M.Φόρτε σχετικά με το διαγωνισμό για το τουριστικό έντυπο της ΠΙΝ

Μάκης Φόρτες

Μάκης Φόρτες

Mου κοινοποιήθηκε από την γραμματεία της οικονομικής επιτροπής υπόμνημα συγκεκριμένης εταιρείας σχετικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τη δημιουργία και την παραγωγή του τουριστικού εντύπου της Περιφέρειας προϋπολογισμού 63.529,50 ευρώ .

Η κατάρτιση των όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισμού συζητήθηκε στην 31η συνεδρίαση στις 20/11/2012 (αρ. απ. 763) και η έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης στην 34η συνεδρίαση στις 13/12/2012 (αρ. απ. 815).

Σας θυμίζω ότι είχα καταψηφίσει την σχετική εισήγηση των όρων και του σχεδίου διακήρυξης, επισημαίνοντας εξόφθαλμες ασάφειες και ελλείψεις και οι οποίες δυστυχώς δεν λήφθηκαν υπόψη.

Από τη δυσμενή κατάσταση που έχει περιέλθει πλέον η υπόθεση είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να χαθεί ένα τόσο σημαντικό έργο για την προβολή της Περιφέρειας με αποκλειστική και μόνο ευθύνη της διαχειριστικής αρχής που έφερε «την τελευταία στιγμή» το έργο για δημοπράτηση, όπως είχα άλλωστε επισημάνει κατά τη συζήτηση.

Δυστυχώς τα εμφανή προβλήματα στη διακήρυξη, που επικαλείται άλλωστε η εν λόγω εταιρεία, θα οδηγήσουν πιθανότατα την Περιφέρεια σε δικαστικές περιπέτειες με απρόβλεπτες συνέπειες.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι στο υπόμνημα, διατυπώνονται κατηγορίες περί «δήθεν έργο»και «εξόφθαλμης απάτης» που είναι βαρύτατοι και αναξιοπρεπείς για το κύρος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και αλλοίμονο αν αποδειχθούν βάσιμες.

Σε συνδυασμό με τις υπαινικτικές αναφορές του υπομνήματος για το κύρος του διαγωνισμού που θίγουν καίρια την αξιοπιστία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων όπως :

«Γνωρίζετε μήπως ότι η εργασία αυτή κοστίζει λιγότερο από το 3% του προϋπολογισμού;»και

«Πρόκειται για ξεκάθαρη ζημία του δημοσίου και κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων»και

«Είναι πεντακάθαρο ότι ο τρόπος που έχει γραφτεί αυτή η διακήρυξη εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη Κερκυραϊκή εταιρία»και

«Κατά παράβαση κάθε κανόνα περί δημοσίων προμηθειών η συγκεκριμένη εταιρεία έχει παρακρατήσει τα πνευματικά δικαιώματα του εντύπου που πρόκειται να εκδοθεί»,

καθίσταται αναγκαία η άμεση, δημόσια και πειστική απάντηση.

Επειδή λοιπόν το θέμα άπτεται του κύρους και της αξιοπιστίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, αλλά και της αξιοπρέπειας των αιρετών που υπηρετούν το θεσμό, έχοντας πολιτικές και νομικές προεκτάσεις.

Επειδή η υπόθεση δεν αφορά μια υπηρεσία μόνο ή έστω την περιφερειακή αρχή, αλλά τον ίδιο το θεσμό που υπηρετούμε.

Επειδή το συγκεκριμένο υπόμνημα έχει σχέση με τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης σ’ένα συλλογικό όργανο της Περιφέρειας και στην οποία συμμετείχα, έστω και αν μειοψήφησα.

Για όλους αυτούς τους λόγους, ζητώ σύμφωνα με τη διαδικασία των επερωτήσεων να απαντήσετε στο επόμενο περιφερειακό συμβούλιο στη Λευκάδα στα ζητήματα που τίθενται στο υπόμνημα της εταιρείας και επισυνάπτω για πληρέστερη ενημέρωση τις αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής 763 – 31/2012 (έγκριση κατάρτισης των όρων και του σχεδίου διακήρυξης)και 815 – 34/2012 (έγκριση πρακτικού αξιολόγησης).