Τα θέματα προς συζήτηση στην τηλεδιάσκεψη της Περιφέρειας Ι.Ν

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 παρ.1&2, αρ.282 παρ.16, και αρ.167-169 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 6 παρ.9 του Ν. 4071/11-4-2012, σας  καλούμε  σε  τακτική συνεδρίαση που θα  πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16  Οκτωβρίου  2013  και ώρα  15:00 με  τηλεδιάσκεψη  στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών  Ενοτήτων ως  εξής:

ΚΕΡΚΥΡΑ :Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές Ποταμού)

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ:  Διοικητήριο -Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου,

ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Διοικητήριο  – 21ης Μαΐου

ΛΕΥΚΑΔΑ: Διοικητήριο – Αντ. Τζεβελέκη

προκειμένου να συζητηθούν τα  παρακάτω  θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ 1ο: α) Διεκδίκηση Πολεμικών αποζημιώσεων  για  τους  εμπρηστικούς  βομβαρδισμούς της Κέρκυρας και της  Κεφαλονιάς από  τους  Γερμανούς  το  Σεπτέμβριο του  1943.                       

Εισηγητής: Ο επικεφαλής της παράταξης «Επτανησιακή Αναγέννηση» κ.Γ. Καλούδης

                     β) Γερμανικό Κατοχικό Δάνειο – πολεμικές αποζημιώσεις

Εισηγητής:  Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Ζακύνθου κ. Μυλωνάς Διονύσιος

ΘΕΜΑ 2ο : Τροποποίηση  ένταξης  έργων  στο  Πρόγραμμα  Π.Δ.Ε – ΚΑΠ. 2012

Εισηγητές: 1 – Ο  Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Σπυρίδων Σπύρου

2 – Ο  Γεν. Δ/ντης  Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περ/ντος  &

Υποδομών κος  Καραλής  Νικήτας

ΘΕΜΑ 3ο : Κατανομή  πιστώσεων  ανά  Περιφερειακή  Ενότητα  έργου   ενταγμένου   Π.Ι.Ν   ΣΑΕΠ 022 , συνολικού προϋπολογισμού 2,2 εκατ. Ευρώ

Εισηγητές: 1 – Ο  Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Σπυρίδων Σπύρου

2 – Ο  Γεν. Δ/ντης  Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περ/ντος  &

Υποδομών κος  Καραλής  Νικήτας

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση τελικής αποδοχής υλοποίησης έργων που εντάχθηκαν προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ‘Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013’ και “Ελλάδα- Αλβανία 2007-2013”. 

Εισηγητής:  Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Kέρκυρας κ. Χρ . Σκούρτης

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση  σκοπιμότητας υποβολής προτάσεων  για  ένταξη  έργων στο  ΕΣΠΑ  της  Π.Ε  Κέρκυρας.

Εισηγητής:  Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Kέρκυρας κ. Χρ . Σκούρτης

ΘΕΜΑ 6ο: Γνωμοδότηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου / δραστηριότητα: Λιμενίσκος  Γουβιών  Δ. Κέρκυρας.

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Kέρκυρας κ. Χρ . Σκούρτης

ΘΕΜΑ 7ο: Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 141-15/2013 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων με τίτλο:  Έγκριση  αναγκαιότητας   διενέργειας   δημοσίων  διαγωνισμών  μεταφοράς   μαθητών  της  χωρικής   αρμοδιότητας   των  Περιφερειακών  Ενοτήτων   της  Περιφέρειας  Ιονίων Νήσων, για  τη  σχολική  περίοδο  2013-2014.

Εισηγητές: 1-Ο  Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Σπυρίδων Σπύρου

2- Η Γεν. Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας κα. Α. Μαργαρίτη

ΘΕΜΑ 8ο: Συμπλήρωση της αριθ. 129-13/2013 απόφασης του Περιφερειακού συμβουλίου ‘’Τροποποίηση του άρθρου 36 του οργανισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων’.

Εισηγητές: 1-Ο  Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Σπυρίδων Σπύρου

2- Η Γεν. Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας κα. Α. Μαργαρίτη

ΘΕΜΑ 9ο: Ένταξη προμηθειών της Π.Ι.Ν. στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) για το έτος 2014 ( Δακοκτονία  έτους  2014  της Π.Ε  Κέρκυρας)

Εισηγητές: 1-Ο  Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Σπυρίδων Σπύρου

2- Η Γεν. Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας κα. Α. Μαργαρίτη

ΘΕΜΑ  10ο : Έγκριση  Προγράμματος  Προμηθειών  Π.Ε  Ζακύνθου έτους 2013.

Εισηγητές:  1 – Ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Ζακύνθου κ. Δ. Μυλωνάς

2 – Η Γεν. Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας κα. Α. Μαργαρίτη

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση  σκοπιμότητας της ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / (ΕΣΠΑ) της μελέτης του έργου: “Λιμενική Εγκατάσταση Υποδοχής Κρουαζιερόπλοιων στο Λιμένα Ζακύνθου”

Εισηγητής:  Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου Δ. Μυλωνάς

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με την Ιερά Μητρόπολη Κεφαλληνίας για την συντήρηση και αποκατάσταση εκκλησίας και φούρνου της Ιεράς Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Άτρου.

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης   κ. Σ. Κουρής

ΘΕΜΑ 13ο: Γνωμοδότηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου-δραστηριότητας: Ανανέωση περιβαλλοντικών όρων πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας σε θαλάσσια έκταση 32 στρ., στη θέση «Κολόνα Άγγλου», Νήσου Πεταλά, Εχινάδων Νήσων της Π.Ε. Κεφαλληνίας, μετά εκσυγχρονισμού και ολοκλήρωσης της παραγωγικής δυναμικότητας της εγκατάστασης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης   κ. Σ. Κουρής

                                                                            Ο  Πρόεδρος  Π.Σ.

                                                                       Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

                                                                                  Μηλιώτης  Νικόλαος

email